Oświadczenie dotyczące ochrony danych

My, G&S Sp. z o.o. z siedzibą w Lubartowie 21-100, ul. Parkowa 25 w dalszym ciągu zwana G&S), z przyjemnością witamy Państwa na naszej stronie internetowej oraz doceniamy Wasze zainteresowanie naszą firmą, jej produktami oraz usługami. Ochrona Waszych danych osobowych jest przedmiotem naszej wielkiej troski, w związku z czym pragniemy abyście się Państwo czuli bezpiecznie odwiedzając naszą stronę internetową. W dalszym ciągu niniejszego dokumentu wyjaśnimy jakie informacje są gromadzone w trakcie Waszej wizyty na stronie oraz w jakim celu są używane.

Zakres zastosowania

Niniejsze Oświadczenie dotyczące ochrony danych odnosi się do strony internetowej firmy G&S, a także do związanych z tym usług online firmy G&S. Nie odnosi się natomiast do ewentualnie istniejących linków do firm zewnętrznych.

Dane osobowe

Pojęcie „dane osobowe” oznacza wszelkie dane dotyczące osoby fizycznej zidentyfikowanej lub identyfikowalnej, która może zostać zidentyfikowana w sposób bezpośredni albo pośredni, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak nazwisko, adres oraz numer telefonu. Informacje, które nie mają bezpośredniego związku z Twoją tożsamością rzeczywistą – takie jak preferowane strony internetowe albo ilość użytkowników strony – nie są danymi osobowymi.

Gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych

W trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej nasze serwery sieciowe w trybie domyślnym oraz w celu bezpieczeństwa systemy tymczasowo zachowują dane na temat połączenia urządzenia wnioskującego, odwiedzanych stron, datę oraz godzinę odwiedzin, informacje na temat używanej wyszukiwarki oraz systemu operacyjnego a także strony odsyłającej, która została odwiedzona wcześniej. Dane takie jak nazwisko odwiedzającego, adres, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej nie są rejestrowane jeżeli odwiedzający nie wyrazi dobrowolnej zgody na ich ujawnienie np. w celu rejestracji konta, badania, realizacji umowy albo prośby o informację.

Wykorzystanie oraz przesyłanie danych osobowych

Dane osobowe podane przez odwiedzającego są wykorzystywane wyłącznie w celu administracji technicznej stron internetowych oraz w celu spełnienia życzeń oraz wymagań odwiedzającego a więc zazwyczaj do realizacji umowy zawartej z odwiedzającym w celu spełnienia jego prośby. Tylko w przypadku udzielenia zgody przez odwiedzającego lub jeżeli nie ma on zastrzeżeń w tym zakresie – o ile obowiązujące przepisy przewidują taką możliwość – wykorzystujemy te dane do badań związanych z produktem oraz do celów marketingowych.

Czas przechowywania Twoich danych zależy od ich celu. Dane na temat umowy są przechowywane tylko przez okres konieczny do realizacji umowy (przy zawieraniu umowy dostarczymy szczegółowych informacji na ten temat) albo jeżeli istnieje taki obowiązek w świetle prawa. Dane gromadzone oraz przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez odwiedzającego będą przechowywane tak długo jak dług wspomniana zgoda pozostaje w mocy. Twoje dane nie będą przekazywane ani sprzedawane stronom trzecim jeżeli nie jest to wymagane w celu porozumienia umownego lub na podstawy Twojej jednoznacznej zgody. Jako przykład można podać konieczność podania Twojego adresu oraz danych zamówienia naszym partnerom w zakresie sprzedaży oraz usług przy składaniu u nas zamówienia. Podamy informacje na temat odbiorców Twoich danych w potwierdzeniu zamówienia.

Informacje od G&S

G&S pragnie nawiązywać kontakty w celu przedstawiania propozycji oraz nowości w zakresie naszych produktów oraz usług. W związku z przy rejestracji na naszej stronie internetowej poprosimy o zgodę na przesyłanie bezpośrednich wiadomości marketingowych. Informacje dotyczące ważnych zmian związanych z istniejącą umową z odwiedzającym stronę jako klientem G&S (np. wersje oprogramowania) są oczywiście niezależne od zezwolenia na marketing.

Wykorzystanie Cookies

“Cookies” są to małe pliki, które umożliwiają nam zachowanie konkretnych informacji na Twój temat, na temat Twojego komputera podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej. Cookies pomagają nam w gromadzeniu informacji na temat częstotliwości korzystania oraz liczby odwiedzających naszą stronę internetową a także w ułatwianiu korzystania z niej oraz jej sprawności dla użytkownika. Celem korzystania z tych cookies jest zapewnienie użytkownikowi optymalnego przewodnika dla użytkownika a także “zapamiętanie” odwiedzającego, któremu można zaprezentować najbardziej urozmaiconą stronę internetową oraz nowe treści podczas następnych odwiedzin na naszej stronie. Treść danego cookie jest ograniczona do numeru identyfikacyjnego. Nazwa, adres IP itd. nie zostanie zachowany, Nie występuje także indywidualny profil Twojego zachowania jako użytkownika.

Korzystanie z naszych ofert jest także możliwe bez użycia cookies. W tym celu możesz wyłączyć przechowywanie cookies w Twojej przeglądarce, dokonując ograniczenia do pewnych stron internetowych albo ustawić przeglądarkę na powiadamianie Cię w przypadku wysyłania Cookiem. Możesz także skasować cookies w swoim komputerze. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że w takim wypadku prezentacja strony oraz przewodnika użytkownik będą ograniczone.

Wykorzystanie Pixel Tags (znaczników pikselowych)

Nasze strony internetowe mogą także korzystać z tak zwanych pixel tags, web beacons, clear GIFs, albo innych technik (w dalszym ciągu zwanych pixel tags) w celu pomiaru oraz statystycznego wzrostu współczynnika wykorzystania oraz liczby odpowiedzi danej strony internetowej. Pixel tags umożliwiają nam policzenie ilości użytkowników odwiedzających pewne podstrony danej strony internetowej, oferowanie usług brandowych oraz są pomocne przy określaniu oraz optymalizacji łatwości korzystania z naszej strony internetowej.

Google Remarketing

Ta strona internetowa wykorzystuje technikę remarketingu Google Inc. (“Google”). Celem tej funkcji jest ukazanie zainteresowania odwiedzających daną stronę internetową na podstawie reklam z sieci reklamowej Google. Przeglądarka odwiedzającego zachowuje w komputerze tak zwane “cookies,” które są małymi plikami tekstowymi. Celem tych cookies jest rozpoznawanie odwiedzającego w trakcie odwiedzania stron internetowych będących częścią sieci reklamowej Google. Wówczas na tych stronach odwiedzający mogą być prezentowani z reklamami, które odnoszą się do treści wcześniej odwiedzanych przez odwiedzającego na stronach internetowych, które wykorzystują funkcję remarketingu Google. Zgodnie z Google w tym procesie nie są gromadzone dane osobowe. Jeżeli nie chcesz korzystać z funkcji remarketingu Google możesz ją wyłączyć wchodząc na stronę http://www.google.com/settings/ads oraz dokonując odpowiedniej zmiany ustawień. Ewentualnie można także wyłączyć wykorzystanie cookies dla reklam na podstawie zainteresowania zgodnie w wytycznymi opublikowanymi przez Network Advertising Initiative na stronie http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Dalsze informacje na temat Google Remarketing oraz Oświadczenia dotyczącego ochrony danych Google można znaleźć tutaj: http://www.google.com/privacy/ads/.

Linki do sieci społecznościowych

Kliknięcie “sharebuttons = przyciski udostępniania,” spowoduje przesyłanie informacji do platformy Facebook, Twitter, Pinterest, Google, etc. w USA oraz możliwość ich zachowywania w tych lokalizacjach. Na naszej stronie internetowej używamy tak zwanej techniki 2 kliknięć, co oznacza, że przyciski te są nieaktywne oraz nie powodują łączenia z serwerami platform mediów społecznościowych przy pierwszym kliknięciu. Tylko po wskazaniu wizualnym oraz po ponownym kliknięciu nastąpi przekserowanie do wybranej sieci społecznościowej.

Linki do Stron Internetowych Strony Trzeciej (Linki)

My, operator G&S, nie mamy wpływu na treść połączonych stron internetowych strony trzeciej. Przed połączeniem strony te zostały dokładnie zbadane. Jednakże nie można wykluczyć, że operatorzy odpowiednich stron do chwili obecnej dokonali zmiany ich treści, co może powodować naruszenie obowiązującego prawa lub sprzeczność z filozofią naszej firmy.

Kliknięcie na linki stron internetowych strony trzeciej wyświetlane na naszej stronie internetowej albo zgodnie z podanymi poleceniami może doprowadzić do gromadzenia danych na temat użytkownika. Nie mamy żadnej kontroli nad danymi gromadzonymi za zgodą lub bez zgody za pośrednictwem reklam lub stron internetowych strony trzeciej. Generalnie zalecamy sprawdzenie Wytycznych w zakresie ochrony danych na stronach internetowych w przypadku wątpliwości co do gromadzenia oraz wykorzystania Twoich danych.

Bezpieczeństwo

G&S podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne oraz organizacyjne w zakresie bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych przed utratą albo niewłaściwym wykorzystaniem. Twoje dane są przechowywane w bezpiecznym środowisku roboczym niedostępnym dla forum publicznego. W pewnych wypadkach Twoje dane są szyfrowane w trakcie przesyłu przy użyciu najnowocześniejszej techniki. Oznacza to, że komunikacja między Twoim komputerem a serwerami firmy G&S ma miejsce w sposób zgodny z przyjętą techniką szyfrowania jeżeli technika ta jest obsługiwana przez Twoją przeglądarkę. W przypadku kontaktu z G&S przy użyciu poczty elektronicznej należy mieć świadomość, iż nie można zapewnić prywatności przesyłanej informacji ponieważ treść wiadomości może być widoczna dla stron trzecich. W związku z tym zalecamy korzystanie z poczty tradycyjnej do przesyłania informacji poufnych.

Twoje prawa

Masz prawo do informacji na temat zachowanych danych osobowych a także prawo do korygowania, kasowania, ograniczenia przetwarzania, do przenoszalności danych oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli udzielasz zgody firmie G&S, masz prawo do jej wycofania w dowolnym czasie ze skutkiem na przyszłość. Zobowiązujemy się do skasowania danych zgromadzonych na Twój temat. Jednakże w związku z tym jesteśmy prawnie zobowiązani do przestrzegania ewentualnych okresów zachowania ze względów komercyjnych oraz podatkowych, co może uniemożliwić natychmiastowe skasowanie tych danych. Jeżeli tego typu przyczyny mają wpływ na kasowanie, przekażemy odpowiednią informację.

Ponadto masz prawo do złożenia skargi w odpowiednim organie nadzoru jeżeli sądzisz, że Twoje dane osobowe nie są przez przetwarzane we właściwy sposób.

Zmiany niniejszego Oświadczenia dotyczącego ochrony danych

Należy zwrócić uwagę, że od czasu do czasu możliwe są zmiany oraz uzupełnienia niniejszego Oświadczenia dotyczącego ochrony danych. Każda wersja niniejszego Oświadczenia dotyczącego ochrony danych powinna być identyfikowana na podstawie daty oraz wersji podanych na końcu tego dokumentu. Wszystkie wersje niniejszego Oświadczenia dotyczącego ochrony danych są archiwizowane oraz udostępniane na żądanie.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w G&S Sp. z o.o.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
G&S Sp. z o.o.
ul. Parkowa 25
21-100 Lubartów
tomasz.grudzien(a)gsakademia.pl

Organ nadzorczy
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria(a)giodo.gov.pl

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać emailem na adres: tomasz.grudzien(a)gsakademia.pl bądź telefonicznie pod numerem +48 695 274 075